't Zand Gemeente Schagen

thumb-zand01

Voor 1550 was de Zijpe een waddengebied. Een smalle
duinenrij aan de westzijde, met Petten en Callantsoog 
als kustdorpjes. Daartussen geulen in verbinding met
de Noordzee. Vooral bij noordwester stormen vormde
de zee een ernstige bedreiging voor West-Friesland.Dit
gebied lag weliswaar vanaf 1250 achter de Westfriese
Omringdijk, maar deze dijk was nogal zwak. Geregeld
waren er doorbraken, die nu nog zeer goed te zien zijn.
In de nabijheid van deze dijk zijn tientallen Zogenaamd
"Wielen" zichtbaar. In 1597 werd de Zijpe definitief bedijkt
en ontstond de Zijpe Polder.

 
thumb-zand02


 Hedentendage is Gemeente Zijpe een belangrijke toeristische en
agrarische gemeente. Aan westkant vormt de bloembollensector
een grote bron van inkomsten, terwijl aan de oostkant de
veehouderij meer te vinden is. Hoewel vooral in het laatste decennium de bloembollenteelt steeds meer oostwaarts oprukt.

 

 


 thumb-zand03

 

De dorpjes Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en
Burgerbrug liggen aan de rustieke Grote Sloot. Deze vaart,
vanaf 1597 hoofdader van de Zijpe, loopt van noord naar
zuid door de ruim 400 jaar oude Zijpe Polder. De Grote Sloot
was voor de bouw van het Noord-Hollands kanaal (1824)
belangrijk voor de afwatering en het transport. 

thumb-zand04 Oudesluis was een aanlegplaas voor VOC schepen die via het
Marsdiep het zeegat kozen. Het was tevens thuishaven voor
een vissersvloot met als specialisatie ansjovis en haring.
In de zomer maakt de Grote Sloot deel uit van een kunstroute.

 

 

 

 

 

 

Klik op één van de afbeeldingen om het te vergroten.
Vervolgens kunt u navigeren met behulp van de pijltjes toetsen.